PDF Natisni

Program sodelovanja

 
Metodologija
Modeli sodelovanja
    Offshore model
    Homeshore model
Projektni modeli
    Fixed Price
    Time and Material 

 diagram sodelovanja

 

 

 

 

 

 

 

Pišite nam >>
 
 • Izpolnite povpraševanje oz. stopite v stik z nami na želeni načni
 • Dogovorili se bomo za sestanek, na kateremu lahko predstavite zahteve in opredelimo nadaljnje korake
 • Aktivnosti se nadaljujejo na podlagi metodologije in izbranega modela sodelovanja
 • Naše delo se ne konča z zaključkom projektnih aktivnosti. Analiziramo projektne izkušnje ter popravimo metodologijo in postopke.

 

Metodologija

Storitve ponujamo po edinstveni metodologiji:

 • Posnetek stanja – analiziramo vaše zahteve in identificiramo komponente, ki se lahko outsourceajo
 • Poskusni program – za večje projekte izvedemo prove of concept outsourcinga, lahko tudi pred podpisom pogodbe
 • Vodenje prehoda – uporabljamo metodologijo za brezhibno izvedbo prehoda outsourcanih postopkov, ko se za outsourceing uporabi offshore model
 • Projektno vodenje – uporabljamo metodologijo za vodenje outsourceanih projektov s poslovnega in izvedbenega stališča

Modeli sodelovanja

Ponujamo naslednje modele sodelovanja:

 • Offshore – storitev se izvaja na naši lokaciji, v naših prostorih. Mi smo odgovorni za zagotovitev infrastrukture in strokovnjakov za izvedbo storitve. Ponujamo dva projektna modela:
 • Homeshore - storitev se izvaja na vaši lokaciji oz. lokaciji stranke. Mi zagotovimo potrebno strokovno osebje, po potrebi tudi opremo.

Projektni modeli

Projektni modeli so standardni:

 • Fixed Price (pogodba s povračilom stroškov in fiksnim plačilom za delo) - model je primeren, če so v začetku opredeljeni cilji in proračun projekta. Projektni cilji, terminski plan in denarni tok se opredeli v pogodbi, pred začetkom projektnih aktivnosti.
 • Time and Material (pogodba po dejansko opravljenem delu) - je najem resursov za določen čas. Model je primeren, če v začetku niso točno opredeljeni cilji, ne obstajajo jasne specifikacije zahtev ipd. Storitve se praviloma obračunavajo mesečno, na podlagi tedenskih poročil o opravljenem delu.

Za oba projektna modela se v začetku pripravi t.i. Vzpostavitveni dokument projekta (VDP), v kateremu se med drugemu opredeli:

 • Organizacijska struktura projekta, vloge in zadolžitve nosilcev
 • Plan projekta, vključno z opisi izdelkov in terminskim planom izvedbe
 • Plan kakovosti
 • Plan nadzora
 • Tveganja
 • Dokumentacija projekta
 
Pišite nam >>